Liên kết website
Trung tâm Tư vấn pháp luật tổ chức Khóa học “Những điểm mới của Luật Đất đai 2013 và hướng dẫn kỹ năng áp dụng trong thực tiễn” Luật Đất đai 2013 ra đời được đánh giá là công cụ pháp lý quan trọng của Nhà nước trong việc quản lý, điều tiết các mối quan hệ về đất đai, vừa kế thừa những... Đọc thêm
Thông báo
Video

Office 365 công cụ mới để giảng dạy và học tập online
Diễn Đàn quảng cáo
support